Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"   ÍROTT  TÖRTÉNELEM "

MEG NEM  NEVEZETT  TETTESEK  ÁLTAL

ELKÖVETETT,  EMBERBŐL  ELÉGTELEN 

X X. SZÁZAD

 

D E  M E ,  S I N E  M E

  CURRICULUM VITAE

 GYÖKEREINK ÉS SZÁRNYAINK

 

" Sírotok  felett  a  Hold  az  alkonyi  égen "

Sirod-felett.jpg

  . . .1914.1920.1939.1941.1945.1946.1956.1968. . .

E U R Ó P A - MAGYARORSZÁG

 A  X X . SZÁZAD:( MAJDNEM ) 

MINDENT  MEGPRÓBÁLTAK,

HOGY  ELPUSZTULJON  AZ  EMBER, (MÉG CSAK)

 " AZ  ÉLET  LÁTHATÓ  HATÁRAIN  INNEN "

 ISTEN,  EMBER,  FÖLD   SZÍVE  FELÉ

REPÍTETT  FÖLDGOLYÓ

 

  VILÁGÖRÖKSÉGÜNK   T A C H Y C A R D I A  

 . .

A

GYŰLÖLET  TRIUMVIRÁTUSA :

A  GŐG.  AZ  IRIGYSÉG . AZ  ERŐSZAK

SÖTÉTSÉG :TORZÓ  EMBERALAKBAN:

SE' SZÍV . SE' ÉSZ.  SE'  LÉLEK

HÁRMASEGYSÉG:

I T E M:

TEHETSÉGTELENSÉG.

.

 MÁRAI SÁNDOR

 BÚCSÚ

Előszó helyett

 /  részletek  / 

 

" Most, amikor sötétedni kezd a drága táj fölött, mely második

hazám volt, s amelynek földrajzi neve EURÓPA,

behunyom  szemem, hogy jobban lássam egy pillanatra,

s nem akarom elhinni, hogy ez a BÚCSÚ.

Nem akarom elhinni,mert láttam, nem is olyan régen,

tegnap vagy tegnapelőtt,amint éppen ocsúdott a háború aléltságából,

székesegyházain még javították avatott kezek a roncsolt díszeket

és remekműveket,a kórházakban még gyógyították

a rokkantakat és sebesülteket;

nem akarom elhinni, mert hallom még az államférfiak, politikusok,

írók, papok, népszónokok fogadkozásait, amint hitet tesznek a

tömegsírok fölött, hogy soha többé."

. . . ."Nem tudom elhinni,mert ismerem az erőket,melyek e táj fölött

uralkodnak . Az értelem és a hit ereje uralkodott e tájak fölött.

Európainak lenni annyi, mint megérteni valamit. S most, mikor

az értelem meghátrál egy pillanatra a legalacsonyabb emberi

ösztönök parancsszava előtt, nem akarom elhinni,

hogy ez a búcsú pillanata: búcsú az értelemtől és az erkölcstől,

a hittől és a szolidaritástól, búcsú az európai ember küldetésétől és

feladatától. . ."

 

. . ."Ti tudjátok, hogy volt egy idő Európában,amikor ugyanazok,

akik ma vagy holnap talán már fegyverrel kezükben

állanak egymással szemközt,hogy megvédjék és

elpusztítsák a legszebbet és a legnagyobbat,

amit az emberi lélek évezred munkájával megalkotott,

ti tudjátok, hogy volt, élt és hatott  az európai lelkiismeret, s hittünk

benne, hogy jó hazafiak akkor vagyunk,

ha mindazt, ami hazánk egyéni, nemzeti sajátja és értéke,

bele tudjuk illeszteni  az európai szolidaritás magasabb

összhangjába."

 

. . ."Mit csináltál hazámmal, Európa, s miért nem hallgattál soha

azokra,  akik az egyszerű igazságot az értelem lámpásával

akarták megvilágítani? . . ."

 

. . ."Látlak, idézlek, s a búcsú pillanatában is kiáltom,hogy hittem az

erőkben, melyek megalkottak, s amíg élek, és szólani tudok,

hinni akarom, hogy az értelem és szolidaritás ereje hatalmasabb,

mint az ösztönök rémuralma."

 1939. szeptember 3.

Vasárnapi krónika

  

 Sirod-felett--------------HOLD-az-alkonyi-égen.jpg 

 

 I D Ő Z Í T Ő :  .  .  . amikor  a  Gyermekek  iskolába  mennek .  .  .

1939. SZEPTEMBER 1. A  I I. világháború első  napja .  .  .

 

e m b e r b ő l   e l é g t e l e n    

IGE

 IDŐ

MÚLT

BEFEJEZETT

BEFEJEZETLEN

BEFEJEZHETETLEN 

FOLYAMATOS

JELEN

X X.  SZÁZAD

......................................... 

" SOHA, SEMELYIK  KORSZAKBAN  NEM  KELETKEZETT  ANNYI  

TÖMEGSÍR,MINT A  X V I I I.- X X I. SZÁZADBAN. "

CZAKÓ GÁBOR  :

AHOL  A BŰN  LETT A JÓLÉT ALAPJA

 

300px-atomic_bombing_of_japan.jpg

 

 H  I  R  O  S  I  M  A  .  N  A   G   A   S   A   K    I                     

6                      9

AUGUSZTUS

 

  1945

 

A KIBESZÉLETLEN 20.SZÁZAD ÉS KORA 

AZ  "ÍROTTNAK"  NEVEZETT  TÖRTÉNELEM 

 HOMICIDIUM  AZ EMBERISÉG ÉS AZ ÉLET ELLEN

   "CUI  PRODEST"? 

MÉGIS, KINEK,KIKNEK A  SZÉGYENE?

  X X :X X I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kép:

BN

 

 

 

Google

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 *